Textile Chemicals

Nitrik Asit

Asetik Asit O

Fosforik Asit O

Hidroklorik Asit AO

Sülfirik Asit AO

Formik Asit O

Karbonik Asit O

Tanen(Tannik Asit) O

Tartarik Asit

Sodyom Hidroksit AO

Potasyum Hidroksit AO

Sodyum Carbonat O

Sodyum Bicarbonat O

Kalsiyum Karbonat

Potasyum Karbonat

Amonyak

Sodyum Silikat

 YÜKSELTGEN MADDELER

Hidrojen Peroksit

Sodyum Klorit

Sodyum Hipo Klorit

Sodyum Bikromat

Potasyum Bikromat

Potasyum Permanganat

Sodyum Sülfit

Sodyum Bisulfit

Sodyum Ditiyonit

Sodyum Klorür

Sodyum Sülfat

Magnezyum Sülfat

Bakır Sulfat

Amonyum Asetat

Sodyum Asetat

Anyonikler

Noniyonikler

Amfoterikler

Katyonikler

1-Aktif organik esaslı köpük gidericiler

-Yağ asitleri

-Yüksek molekül alkoller

-Poligilikoller

-Fosforik asidin suda çözünmeyen alkil esterleri

2-Aerosol köpük gidericiler

3-Silikon köpük gidericiler

Polielektrolitler

Anyonik ve noniyonik aktifler

Polimerler

Fosfonatlar

Karbonatlar

Akrilatlar

Asit tamponlayıcılar

Baz tamponlayıcılar

A-Tabii Organik Boyalar

B-Suni Organik Boyalar

– 1-Bazik boyalar

– 2-Asit boyalar

– 3-Tuz boyalar

– 4-Küp boyalar

– 5-Lak boyalar

– 6-Geliştirme boyaları

C-Organik Boyaların Sınıflandırılması

1-Trifenilmetan boyalar

2-Rozanilin boyalar

3-Ftalik asit boyalar

4-Azo boyalar

a-Bazik ve asit azo boyalar

b-Lak boyalar

c-Direkt boyalar

d-Elyaf üzerinde teşekkül eden azo boyalar

5-Kimonimin boyalar

6-Azin boyalar

7-Okzasin boyalar

8-Tiazin boyalar

9-Akridin boyalar

10-Ksaten boyalar

11-Antrakinon boyalar

12-İndigo boyalar

D-İnorganik boyar maddeler

Beyaz boyalar

Kırmızı ve sarı boyalar

Mavi ve yeşil boyalar

Siyah boyalar

E-Boyar maddelerin çözünürlülüklerine göre sınıflandırılması

Suda çözünen boyar maddeler

Suda çözülmeyen boyar maddeler

Organik çözücülerde çözünen boyar maddeler

Gecici çözünürlülüğü olan boyar maddeler

Elyaf içinde oluşturulan boyar maddeler

Pigmentler

F-Boyama özelliklerine göre sınıflandırma

Bazik boyar maddeler

Asit boyar maddeler

Direkt boyar maddeler

Mordan boyar maddeler

Reaktif boyar maddeler

Küpe boyar maddeler

İnkişaf boyar maddeler

Metal kompleks boyar maddeler

Dispersiyon boyar maddeler

Pigment boyar maddeler

G-Kimyasal yapıya göre sınıflandırma

Azo boyar maddeler

Nitro ve nitrozo boyar maddeler

Arilmetin boyar maddeler

Aza (18) anulen boyar maddeler

Karbonil boyar maddeler

Kükürt boyar maddeler