Leather Chemicals

1-Islatma Sağlayanlar

Tuzlar,Sodyum bisulfit,Formik asit,Sodyum Sulfur

2-Kıl gidericiler

Zırnık sodyum sülfür,Sönmüş kireç,borık asit, Laktik asit,Sodyum bi sülfit

3-Kireç gidericiler

Hidroklorik asit,Sülfürik asit,Asetik asit,Formik asit,Amonyum klorur,Sodyum sulfat

4-Soma yardımcıları

Soma enzimi,Proses yağı,şeker parçalayıcı enzim,Lipas,Glikosydas

5-Piklaj(Salamura) işlemcileri

Piklaj tuzu,formık asit,sulfirik asit,formaldehit Alüminyum tuzları

6-Krom Debogat(Sepi)

Kromik asit,krom sintanlar,Sodyum bikarbonat Sodyum formiyat

7-Sıkma

8-Traş

9-Yıkama

10-Notralizasyon

Sodyum formiyat,Sodyum karbonat

11-Boyama

Azo boyar maddeler,Asit boyar maddeler Sıvı boyar maddeler,Katyonik boyar maddeler

12-Retenaj

Krom oksit,Aluminyum oksıt,Sentetik retenojmod,akrilik retenojmod,Aldehit çözelti

13-Yağlama maddeleri

Alifatik hidrokarbonlar,aromatik hidrokarbonlar,Halojenli hidrokarbonlar Sentetik yağlama maddeleri

14-Fiksasyon

Asetik ve formik asit

15-Tav

16-Gergi

17-Finisaj

Binderler (Bakınız boya biderlerine)

Pigmentler (bakınız tekstil pigmentlerine)

Titanyum dioksitler

Çinko beyazı Kurşun kromat Demir oksitler Organik pigmentler Selüloz nitrat Solventler (Etil alkol,Aseton,Toluen,