Synthetic Leather Chemicals

-Toksit tesiri olmayan geri dönüştürülebilir film

-Yüksek kimyasal ve fiziksel özelliklerde

-Çeşitli sektörlerde uygulama özelliklere sahip

Uygulamalar Teknik giyim Teknik mobilya Otomobil Tıbbi sektör Moda aksesuvarı Spor ve teknik ayakkabı

Mükemmel yapışma

Çok yüksek hidroliz stabilitesi

Yüksek solunum

Yumuşak dokunuş

Termal döngülere karşı yüksek direnç

Uygulamalar

Spor ayakkabı

Giyim

Otomotiv

Askeri giysi

Yalıtım

Döşeme

a-Solvent bazlı poliuretanlar

b-Su bazlı poliuretanlar

c-Granul halde poliuretanlar

d-Yüksek solit içeren poliuretanlar

e-yeşil çevre solvent içermeyen poliuretanlar

Uygulamalar

Otomotiv

Sağlık hizmetleri

Ev mobilya

Spor ayakkabı

İş ayakkabısı

Teknik askeri giyim

4-PVC

Düşük Viskozite PVC

Orta Viskozite PVC

Yüksek Viskozite PVC

PVC Plastifiyanlar

DOF,DOA,BBF

-Viskozite Ayarlayıcılar

-Isı ve Işık Stabilizatörleri

-Dispersiyon Sağlayıcı Ajanlar

-Cros-Link Yapıcılar

-Dolgu Maddeleri

Kalsiyum Karbonat

Baryum Sulfat

Alimunyum Hidroksit

Alifatik yapılı Poliuretanlar

-Aromatik yapılı Poliuretanlar

-Diol yapılı Polioller

-Diizosiyanatlar

a-Aniyonik ve noniyonik dagıtıcı içeren su bazlı

b-Ftalat içermeyen sert ve yumuşak boyalar

c-Metalik şeffaf florasan ışık saçan boyalar

d-Poliuretan reçine çözeltisi boyaları

-Solvent içermeyen

-Termal ve UV direncine uyumlu

-Düşük ses ve Gıcırtı sağlayanlar

-Aşınma önleyici laklar

-Dokunmatik yüzey

-Anti kir özellik muhafaza edenler